Brandweerduiker

In een oogopslag

Na afronding van de leergang Brandweerduiker kunt u als beginnend duiker handelend optreden bij het bestrijden van waterongevallen.

  • Totale studiebelasting 159 uur (excl. examens)
  • 2 Theorie- en 2 praktijkexamens
  • Max aantal deelnemers: 12
Opleidingsdata en inschrijven

De brandweerduiker is een specialistische leergang. Na afronding van deze leergang kunt u als beginnend duiker handelend optreden bij het bestrijden van waterongevallen.

Voor wie?

De leergang leidt medewerkers met een aanstelling bij een veiligheidsregio op tot een operationele taak binnen het onderdeel waterongevallen.

Uiteraard zijn er voorwaarden gesteld aan de toelating voor de leergang. De kandidaat dient  te voldoen aan de volgende eisen:

  • Beschikken over minimaal VMBO- 3 werk- en/of denkniveau (aantoonbaar)
  • Minimale leeftijd 18 jaar
  • Duik medisch goedgekeurd te zijn (zie artikel 6.14a, derde lid van het ARBO-besluit)
  • Beschikken over voldoende conditionele zwemvaardigheid conform eisen verrichtingen 1 t/m 8 van de toetskaart brandweerduiker IFV
  • Beschikken over persoonlijke middelen die nodig zijn tijdens de opleiding[1]
  • De brandweerduiker beschikt bij de start van de leergang over een duiklogboek inclusief duik medische verklaring.

[1] Duiktoestellen en –materialen kunnen door BON worden verzorgd voor de duur van de leergang.

Inhoud leergang Brandweerduiker:

De leergang ‘brandweerduiker’ wordt aangeboden als dag- en avondopleiding en kan bij BON zowel als deeltijd- als voltijdsleergang worden gevolgd.

gemiddeld aantal contacturen opleidingsinstituut (maatwerk is mogelijk) 126
Leerwerkplek 9
Zelfstudie 24
Examens 1x Online theorie examen SWOD A2
1 x Online theorie examen brandweerspecifiek
Proeve van bekwaamheid A2 (duiktoren)
Proeve van bekwaamheid brandweerspecifiek

Examinering:

De opleiding is gesplitst in twee delen:

In het zwembad en de duiktoren leiden we de cursist op tot beroeps duiker categorie A2. De leergang wordt vervolgd in het buitenwater waarin de cursist opgeleid wordt tot brandweerduiker specifiek.

Beide delen worden afgesloten met één online (theorie)examen en een proeve van bekwaamheid,  die volgens het door het SWOD en IFV vastgesteld examenreglement worden afgenomen.

Opleidingslocatie:

BON beschikt over enkele vaste opleidingslocaties verspreid over het land. Vanuit deze locaties kunnen de leergang momenten grotendeels worden verzorgd.

BON kan daarnaast maatwerk leergangen opzetten op een locatie in uw eigen regio.

Voor de realistische oefening(en) tijdens de leergang en de proeve van bekwaamheid A2 maken we gebruik van de duiktorens in Den Helder en Enschede. Het brandweerspecifieke examen nemen we af op één van de door het IFV gecertificeerde examenlocaties.

Maximaal aantal deelnemers:

Aan de opleiding en de examens brandweerduiker kunnen maximaal 12 kandidaten deelnemen.

Breed inzetbaar:

Brandweerduikers treden bij waterongevallen handelend op als reddingsduiker of als reserve-duiker. Als brandweerduiker beschikt u over voldoende vakinhoudelijke kennis, kent u uw vaardigheden en bent u zich bewust van de taken en risico’s van het werk.
U handelt snel en kunt goed systematisch in teamverband werken, ook onder lastige omstandigheden.

Doorgroeien? Na twee jaar certificering als brandweerduiker bestaat de mogelijkheid om u als duikploegleider te certificeren.

Voor het aanvragen van een offerte of voor het verkrijgen van meer informatie over deze opleiding kunt u het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

In verband met de CRKBO accreditatie is Brandweeropleidingen Noord BV vanaf 1 januari 2014 niet meer BTW-plichtig.