Oefencentrum Noord BV

Realistisch oefenen

Oefencentrum Noord BV (beter bekend als OCN, of BOC (Brandweer Oefen Centrum)) faciliteert het realistisch oefenen op twee locaties, te weten Zuidbroek en Wijster. Op deze locaties is kunnen alle mogelijke praktijksituaties onder veilige omstandigheden realistisch worden nagebootst. We hebben een groot aantal brandweeroefeningen “op de plank liggen”, maar er is altijd maatwerk mogelijk.