Normen en waarden BON-Holding

Normen en waarden BON-Holding

Normen en Waarden BON-Holding

In deze notitie over “Normen en Waarden BON-Holding” kunt u lezen over de omgangsvormen waar wij aan vast willen houden. Deze normen en waarden gelden voor alle partijen die bij BON-Holding zijn betrokken, van instructeur tot cursist/deelnemer, van leverancier tot medewerker.

Klachten en beroep

Als u een klacht heeft over onze diensten en producten, of u bent het niet eens met de geboden oplossing, dan kunt u in de notitie vanaf bladzijde 5 lezen hoe te handelen.

Externe vertrouwenspersoon

BON-Holding heeft een externe vertrouwenspersoon benoemd. Zij is beschikbaar voor zowel de medewerkers, als de cursisten/deelnemers alsook voor alle mensen die in de flexibele schil werkzaamheden voor onze organisatie verrichten. Haar contactgegevens vindt u op blz. 7 van de notitie.