Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Er worden ons dagelijks vragen gesteld die te maken hebben met brandweeropleidingen en brandweeroefeningen.

Onderstaand een overzicht van vragen die ons vaak bereiken. Mocht u een vraag hebben die er niet tussen staat, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Dat kan met de hiernaast vermelde telefoonnummers, of via het contactformulier.

Zo’n brandweeropleiding dat lijkt me wel wat, kan ik me als particulier aanmelden?

Nee, dat kan helaas niet. Om een brandweeropleiding te kunnen volgen moet u in dienst zijn van een (bedrijfs-)brandweerkorps. U moet nl. in het bezit zijn van beschermende kleding en medisch zijn goedgekeurd.

Ik wil wel bij de Brandweer, maar hoe gaat dat in zijn werk?

Als u interesse heeft om bij de brandweer te gaan, dan kunt u het beste contact opnemen met het brandweerkorps in uw woonplaats. Veel korpsen hebben vacatures, er is een tekort aan vrijwilligers!

Meer informatie vindt u op de pagina “Toelatings- en exameneisen Brandweeropleidingen“.

Ik wil wel als instructeur, stoker, veiligheidsfunctionaris aan de slag bij BON en/of OCN. Hoe kan ik me aanmelden?

Als wij mensen nodig hebben om samen brandweermensen op te leiden en te trainen, dan plaatsen wij een vacature. Vacatures staan bij ons op de website onder Actueel
Als u uw belangstelling tussendoor kenbaar wilt maken, dan kan dat ook en kunt u dit doen door ons contactformulier in te vullen.

Wij bewaren uw belangstelling en gegevens, zodat wij u kunnen informeren op komende vacatures.

Als ik een cursus ga volgen, waar moet ik dan rekening mee houden?

Alle informatie over de leergangen kunt u vinden via het overzicht van opleidingen. Vindt u geen antwoord op uw specifieke vraag? Bel dan gerust met de medewerkers van opleiden op het hiernaast vermelde telefoonnummer.

In de leergang wordt steeds gesproken over leerwerkplekopdrachten, wat zijn dat?

Leerwerkplekopdrachten zijn opdrachten die u tijdens de leergang in uw eigen korps – onder begeleiding van een leerwerkplekbegeleider – uitvoert. De leerwerkplekopdrachten maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de leergang. Het doel van de leerwerkplekopdrachten is dat u goed bekend bent met het materieel in uw eigen korps zodat u na het bepalen van het diploma ook snel ingezet kunt worden.

Wat is een leerwerkplekbegeleider, en wie kiest deze functionaris?

Een leerwerkplekbegeleider is uw mentor in het korps. Hij/zij is minimaal opgeleid tot het niveau van de leergang die u gaat volgen. Hij/zij zorgt ervoor dat u uw leerwerkplekopdrachten kunt maken, is vraagbaak tijdens de leergang en steunt u waar hij of zij kan. Een leerwerkplekbegeleider wordt door het korps gevraagd.

Hoe gaan examens in zijn werk?

We kennen verschillende soorten examens:

PRAKTIJKEXAMENS

Een praktijkexamen (proeve van bekwaamheid) wordt – afhankelijk van de leergang en het te examineren onderdeel – afgenomen op ons oefencentrum in Wijster of op de kazerne waar u de leergang volgde. Voor een praktijkexamen komt altijd een examencommissie van het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) de kandidaten beoordelen. Een praktijkexamen is altijd overdag op doordeweekse dagen. Afhankelijk van de leergang duurt het een hele dag of een dagdeel. In het lesrooster staan de examendata vermeld.

THEORIE-EXAMENS

Een theorie-examen (online toets) wordt in de regel in de avonduren afgenomen. We hebben daarvoor drie locaties: onze eigen locatie in Wijster, de brandweerkazerne in Leeuwarden, en de brandweerkazerne in Groningen. De examens worden begeleid door medewerkers van BON die gecertificeerd zijn als toezichthouder.

Ik heb dyslexie, kan ik dan wel een brandweeropleiding volgen?

Er zijn veel mensen die moeite hebben met begrijpend lezen. Met extra ondersteuning vanuit het korps lukt het toch veel mensen om hun examens te halen. Er is voor de theorische examens een mogelijkheid om deze op een aangepaste manier te maken. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij de administratie van opleiden.

Ik heb spullen laten liggen na het oefenen of na een examen. Hoe krijg ik die terug?

Vul ons Contactformulier in, en wij gaan voor u kijken of we uw spullen kunnen vinden.

Ik zit al bij een bedrijfsbrandweerkorps, kan ik dan ook bij de overheidsbrandweer?

Als u gediplomeerd Manschap A Bedrijfsbrandweer bent en u wilt daarnaast ook nog bij de overheidsbrandweer actief zijn, dan moet u aanvullend de onderdelen Technische Hulpverlening en Waterongevallen uit de leergang Manschap A met goed gevolg afronden. Neem voor meer informatie of beschikbare plaatsen contact op met het hiernaast genoemde telefoonnummer van de afdeling opleiden.

Ik zit bij de overheidsbrandweer, kan ik met dat diploma op zak naar een bedrijfsbrandweer?

Dat kan alleen als u het onderdeel Industriële brandbestrijding uit de leergang Bedrijfsbrandweer Manschap A met goed gevolg heeft afgerond. Neem voor meer informatie of beschikbare plaatsen contact op met het hiernaast genoemde telefoonnummer van de afdeling opleiden.

Ben ik verzekerd als ik op de oefenlocaties van BON Holding train of werk?

Tijdens oefeningen en opleidingen zijn vrijwillige brandweerlieden en beroepscollega’s niet bij ons verzekerd. Het lokale / regionale korps dient zich hiervoor te verzekeren.

Via Centraal Beheer Achmea heeft BON Holding een Ongevallenverzekering voor instructeurs, veiligheidsfunctionarissen en beheerders die ingezet worden bij oefeningen en opleidingen. Daarnaast zijn deze personen ook opgenomen in onze aansprakelijkheidsverzekering welke is ondergebracht bij Centraal Beheer Achmea

ONGEVALLENVERZEKERING:

In de kolom, rechts op de pagina kunt u de productvoorwaarden voor de ongevallenverzekering (LON 15) en de algemene voorwaarden (ZAV 15) downloaden.

Functiedekking algemeen LOQ17

Deze verzekering geldt uitsluitend tijdens de daadwerkelijke uitoefening van de functie, alsmede tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats waar de functie wordt uitgeoefend.

Begunstiging LOW12

In afwijking van artikel 1.3 van de Productvoorwaarden Ongevallenverzekering LON15 is de verzekeringnemer de begunstigde.

Maximale kapitaalsuitkering LOW12

Het maximaal uit te keren kapitaal bedraagt EUR 1.250.000,00 per ongevalgebeurtenis voor alle verzekerden tezamen.

Maximaal verzekerd bedrag LOW18

In aanvulling op artikel 2 van de Productvoorwaarden Ongevallenverzekering LON15 geldt dat de genoemde verzekerde bedragen voor de ongevallenverzekeringen bij de maatschappij, die is gesloten door verzekeringnemer, niet cumuleren doch geldt het maximum verzekerd bedrag per verzekerde en per ongevalgebeurtenis voor alle verzekerden tezamen onder het polisnummer wat is afgesloten.

Ik heb een klacht over BON, waar kan ik terecht?

Natuurlijk stellen we alles in het werk om onze dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan heeft BON een klachtenprocedure.

In deze procedure staat precies beschreven hoe we een klacht of incident afhandelen, maar ook hoe u nog in beroep kunt gaan als u het met de geboden oplossing, of de manier waarop BON de klacht behandelt niet eens bent.

Het formulier voor het indienen van een klacht kunt u hier invullen

Welke verzekeringen heeft BON Holding afgesloten ?

BON Holding is goed verzekerd tegen aansprakelijkheden voor het verzorgen van opleidingen en oefeningen op het gebied van veiligheid, hulpverlening en oefenfaciliteiten.

De verzekering is opgebouwd in 3 rubrieken, Bedrijfsaansprakelijkheid, Werkgeversaansprakelijkheid en Milieuaansprakelijkheid.

Het verzekerd bedrag voor alle 3 rubrieken tezamen bedraagt maximaal € 5.000.000 per aanspraak. Per verzekeringsjaar bedraagt het maximaal € 10.000.000.