Over opleiden

Brandweeropleidingen Noord BV (BON)

Verzorgt brandweeropleidingen tot het officiersniveau voor de brandweermensen in Groningen, Friesland en Drenthe. We maken gebruik van vaste opleidingslocaties, verspreid over de regio’s (kazernes en onze eigen locatie in Wijster), waardoor een brandweerman/-vrouw de opleiding in de regel dicht bij huis kan volgen.

Een groot team van freelance instructeurs staat paraat om met hun kennis en vaardigheden hun collega’s op te leiden. De opleidingen worden zowel in de avonduren als overdag verzorgd. Sommige leergangen worden daarnaast ook als een middag-/avondopleiding aangeboden.

In Nederland worden zowel de opleidingen als de examens landelijk ontwikkeld door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Als een kandidaat de opleiding met goed gevolg heeft afgerond, dan ontvangt hij/zij een landelijk erkend diploma.

BON heeft ook opleidingen in eigen beheer ontwikkeld zoals bijv. Basisvaardigheden Oefenbegeleider. Na het afronden van deze opleiding ontvangt de kandidaat een BON-certificaat.

Beschikking

BON is door het IFV aangewezen en gecertificeerd om de afname van de virtuele proeve-onderdelen Bevelvoerder THV en OGS en duikploegleider te organiseren. We kunnen de proeve-onderdelen aanbieden in zowel ADMS als XVR. Wilt u meer informatie over de planning of een offerte. Neem dan contact op met de administratie van oefenen.