BON Holding BV

Over ons

BON Holding is in 1998 ontstaan uit de in 1966 opgerichte Stichting Brandweeropleidingen Noord. Als enig aandeelhouder oefent de Stichting via het stichtingsbestuur controle uit op de Holding en de werkmaatschappijen. De dagelijkse leiding is in handen van de directie.

Missie BON-Holding:

  • verzorgt kwalitatieve en maatschappelijk verantwoorde brandweeropleidingen en –trainingen tot officiersniveau in Noord-Nederland
  • stelt haar diensten en expertise tevens beschikbaar aan andere veiligheidsregio’s, het IFV, brandweer Nederland en op alle andere denkbare terreinen om de veiligheid te bevorderen
  • onderscheidt zich door professionaliteit, flexibiliteit & klantgerichtheid
  • opereert in het hart van de vakbekwaamheidsorganisaties op regionaal en landelijk niveau
  • voert duurzame en milieubewuste bedrijfsvoering met als doel de CO2 uitstoot zo klein mogelijk te houden

De medewerkers van BON-Holding hebben nadrukkelijke aandacht voor:

  • de belangen van de opdrachtgevers, deelnemers & cursisten
  • maatschappelijke ontwikkelingen
  • duurzaam ondernemen

Visie BON-Holding:

  • versterkt haar positie als hét opleidings- en trainingsinstituut voor vakbekwaamheid in Noord-Nederland
  • streeft naar een neutrale emissie uitstoot in 2021

BON & OCN

BON Holding is opgericht in 1998 en heeft twee werkmaatschappijen:

Voor het verzorgen van de opleidingen en de oefeningen zet een groot aantal freelance instructeurs zich in. De vakman draagt zijn kennis over aan een collega in opleiding.