BON Holding BV

Over ons

BON Holding BV ontstond in 1998 uit de in 1966 opgerichte Stichting Brandweeropleidingen Noord. De Stichting oefent – als enig aandeelhouder – via het stichtingsbestuur controle uit op de Holding en de drie werkmaatschappijen. De dagelijkse leiding is in handen van de directie.

Missie BON-Holding:

  • verzorgt kwalitatieve en maatschappelijk verantwoorde brandweeropleidingen en –trainingen tot officiersniveau in Noord-Nederland
  • stelt haar diensten en expertise tevens beschikbaar aan andere veiligheidsregio’s, het IFV, Brandweer Nederland en op alle andere denkbare terreinen om de veiligheid te bevorderen
  • onderscheidt zich door professionaliteit, flexibiliteit & klantgerichtheid
  • opereert in het hart van de vakbekwaamheidsorganisaties op regionaal- en landelijk niveau
  • voert duurzame en milieubewuste bedrijfsvoering met als doel de CO2 uitstoot zo klein mogelijk te houden

De medewerkers van BON-Holding hebben nadrukkelijke aandacht voor:

  • de belangen van de opdrachtgevers, deelnemers & cursisten
  • maatschappelijke ontwikkelingen
  • duurzaam ondernemen

Visie BON-Holding:

  • versterkt haar positie als hèt opleidings- en trainingsinstituut voor vakbekwaamheid in Noord-Nederland
  • streeft naar een neutrale emissie uitstoot in 2021

BON, OCN & BFN

BON Holding BV werd opgericht in 1998 en heeft drie werkmaatschappijen:

Een groot aantal collega’s uit het beroepsveld van de Brandweer maakt het mogelijk dat wij het onderwijs en de oefeningen op een kwalitatief hoog niveau kunnen aanbieden.