Bedrijfsbrandweer Manschap A

In een oogopslag

Met dit diploma mag u deelnemen aan inzetten van het bedrijfsbrandweerkorps in uw eigen organisatie

  • Totale studiebelasting: 212 uur (excl. examens)
  • 2 theorie- en 2 praktijkexamens
  • Maximaal 12 deelnemers
Opleidingsdata en inschrijven

De leergang ‘Bedrijfsbrandweer manschap A’ vormt de basis voor het uitoefenen van het vak bedrijfsbrandweerman of –vrouw. De leergang bestaat uit de onderdelen: brandbestrijding, ongevallen met gevaarlijke stoffen en industriële brandbestrijding. Na het behalen van het diploma Bedrijfsbrandweer Manschap A mag de kandidaat uitrukken en deelnemen aan inzetten.

Voor wie?

De kandidaten voor de leergang Bedrijfsbrandweer Manschap A zijn in dienst van een bedrijf dat volgens de wet- en regelgeving valt onder de toewijzing van de normering BRZO. Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden gesteld aan de toelating voor deze leergang.

De kandidaat dient te voldoen aan de volgende eisen:

  • Beschikken over minimaal VMBO werk- en/of denkniveau
  • Medisch goedgekeurd te zijn voor het dragen van ademlucht
  • In dienst te zijn van een Bedrijfsbrandweerorganisatie

Inhoud leergang Bedrijfsbrandweer Manschap A:

De leergang wijkt af van die voor de overheidsbrandweer. In de leergang wordt stilgestaan bij meer bedrijfsspecifieke zaken.

De leergang is opgebouwd in contacturen.
Contacturen bestaan uit lessen op de opleidingslocatie, maar ook dagen op het oefencentrum voor de praktijktrainingen.

De leergang kent twee hoofdonderdelen, te weten:

BRANDBESTRIJDING/ INDUSTRIËLE BRANDBESTRIJDING:

Onder brandbestrijding valt het dragen en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, tactiek en techniek bij het bestrijden van brand en het verrichten van levensreddende handelingen. Daarnaast wordt er in de Industriële brandbestrijding ingegaan op meer bedrijfsspecifieke aspecten, bijv. Hoe om te gaan met een brand in een procesinstallatie  en het blussen van een pompsealbrand.

Aantal contacturen opleidingsinstituut 120
Zelfstudie 40
Examens 1x online theorie examen
1x proeve van bekwaamheid

ONGEVAL GEVAARLIJKE STOFFEN:

Ongevallen met gevaarlijke stoffen omvatten een ruim begrip. Het kan zijn dat er tijdens het laden en lossen van een gevaarlijke stof vrijkomt of verpakking stuk gaat. Daarnaast kunnen tijdens het productieproces leidingen of flenzen kapot gaan. Gevaarlijke stoffen kunnen in diverse vormen in het bedrijf aanwezig zijn, zoals gasvormig, vloeistof, vast of poeder.

Aantal contacturen opleidingsinstituut 42
Zelfstudie 10
Examens 1x online theorie examen
1x proeve van bekwaamheid

Examinering:

De leergang bestaat in totaal uit 212 uur (excl. examens) en wordt afgesloten met twee online (theorie)examens en drie ‘proeven van bekwaamheid’,  die volgens het door het Instituut Fysieke Veiligheid vastgesteld examenreglement worden afgenomen.

Opleidingslocatie:

Een leergang Bedrijfsbrandweer Manschap A wordt in de regel verzorgd op de eigen bedrijfslocatie. Voor de realistische oefeningen (dagsessies) tijdens de cursus wordt er gebruik gemaakt van het oefencentrum in Wijster.

Maximaal aantal deelnemers:

De leergang Bedrijfsbrandweer manschap A biedt plaats aan maximaal 12 kandidaten.

Breed inzetbaar:

Als gediplomeerd Bedrijfsbrandweer manschap A beschikt de kandidaat over bovenstaande kennis en vaardigheden. Hij of zij is in staat om in teamverband bevoegde handelingen uit te voeren onder leiding van een bevelvoerder.

Indien u naast de functie bedrijfsbrandweer ook bij de overheidsbrandweer wilt, is het verplicht om ook de onderdelen technische hulpverlening en waterongevallen zoals die staan in Manschap A met goed gevolg af te ronden.

Verder leren?

Afhankelijk van de behoefte van het bedrijf kunnen er na het behalen van het diploma aanvullende leergangen worden aangeboden. De leergangen brandweerchauffeur, voertuigbediener  of gaspakdrager kunt u volgen met uw diploma Manschap A Bedrijfsbrandweer op zak.

De leergang Bevelvoerder Bedrijfsbrandweer is landelijk nog in ontwikkeling.

Maatwerk

De leergang Bedrijfsbrandweer manschap A is altijd maatwerk. Wilt u meer informatie over inhoud, of deze leergang voor uw bedrijf door ons laten organiseren ? Neem dan contact op met de administratie van opleiden op het hiernaast getoonde telefoonnummer. Het contactformulier gebruiken kan natuurlijk ook.

Voor het aanvragen van een offerte of voor het verkrijgen van meer informatie over deze opleiding kunt u het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

In verband met de CRKBO accreditatie is Brandweeropleidingen Noord BV vanaf 1 januari 2014 niet meer BTW-plichtig.