Bevelvoerder

In een oogopslag

De bevelvoerder heeft de leiding over de manschappen van een tankautospuit. Klik op de knop rechts voor de opleidingsplanning.

 • Totale studiebelasting 564 uur (excl. examens)
 • 3 Theorie- en 3 praktijkexamens
 • Max aantal deelnemers: 12
Opleidingsdata en inschrijven

Een bevelvoerder is een duizendpoot die stevig in zijn/haar schoenen staat en verantwoord de manschappen kan inzetten.
De bevelvoerder heeft de leiding over de manschappen van een tankautospuit (eventueel aangevuld met een redvoertuig of hulpverleningsvoertuig) en heeft veel verantwoordelijkheid.
Daarvoor moet een bevelvoerder beschikken over kennis en vaardigheden, die in deze leergang worden aangeboden. De leergang bestaat uit vier kerntaken, te weten:

 • Uitruk
 • Verkenning
 • Inzet
 • Nazorg

Deze kerntaken worden uitgevoerd in de taakgebieden van de brandweer, te weten:

 • Brandbestrijding
 • Technische hulpverlening
 • Ongevallen met gevaarlijke stoffen
 • Waterongevallen

Voor wie?

De leergang leidt brandweermensen op tot een leidinggevende operationele functie.  De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben betrekking op de operationele leiding en uitvoeringscoördinatie van bemensing en materieel.
In geval het incident uitbreidt heeft de als eerste gearriveerde bevelvoerder de leiding over de bluseenheden totdat de officier van dienst (OVD) arriveert.

Uiteraard zijn er voorwaarden gesteld aan de toelating voor de leergang. Voor de functie van bevelvoerder, dient de kandidaat te voldoen aan de volgende eisen:

 • Beschikken over minimaal MBO- 3 werk- en/of denkniveau (aantoonbaar);
 • In het bezit zijn van (minimaal) het diploma Manschap A;
 • Te beschikken over persoonlijke middelen die nodig zijn tijdens de opleiding: uitrukkleding/ persoonlijke bescherming.

Inhoud leergang Bevelvoerder:

De leergang Bevelvoerder wordt aangeboden in drie varianten:

 • dagopleiding
 • middag-/avondopleiding
 • avondopleiding

De leergang is zodanig ontwikkeld dat de theorie en praktijk elkaar afwisselen.
Van de kandidaten wordt in deze leergang veel verwacht: het maken van leerwerkplekopdrachten (16 stuks), het thuis studeren en de oefeningen op de post zijn voor de leergang belangrijk. Daarnaast moet het geleerde in de praktijk worden gebracht om zoveel mogelijk ervaring op te doen.
Het doel van deze leergang is om kandidaten zodanig op te leiden dat ze een verantwoord leider worden over de bemensing van een tankautospuit.

Aantal contacturen opleidingsinstituut: 234 uur
Leerwerkplek: 141 uur
Zelfstudie: 189 uur
Examens: 3x online theorie examens
3x proeven van bekwaamheid

Examinering:

De opleiding bestaat in totaal uit 564 uur (excl. examens) en wordt afgesloten met drie online (theorie)examens en drie  ‘proeven van bekwaamheid’,  die volgens het door het Instituut Fysieke Veiligheid vastgesteld examenreglement worden afgenomen.

Opleidingslocatie:

BON maakt zoveel mogelijk gebruik van de lokale brandweerorganisaties.
Voor deze leergang heeft BON in elke regio speciale opleidingslocaties met voldoende leslokalen, middelen en tankautospuiten.
Voor realistische oefeningen wordt gebruik gemaakt van de oefencentra in Wijster en Zuidbroek.

Maximaal aantal deelnemers:

De leergang Bevelvoerder biedt plaats aan maximaal 12 kandidaten.

Breed inzetbaar:

Bevelvoerders zijn brandweermensen die stevig in hun schoenen staan en verantwoord hun manschappen op de plaats incident kunnen inzetten. Als bevelvoerder heeft u  de leiding over incidenten op het gebied van:  brandbestrijding, technische hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen.

20171231

In verband met de CRKBO accreditatie is Brandweeropleidingen Noord BV per 1 januari 2014 niet meer BTW-plichtig.
Ondergenoemde bedragen zijn BTW-vrij en gebaseerd op een groepsgrootte van minimaal 6 cursisten. Starten met minder cursisten is op verzoek mogelijk. Dit heeft consequenties voor onderstaande opleidingstarieven.

Leergang Bevelvoerder in dagopleiding (duur 1,5 jaar):

Tarief
Facturatie in één keer € 14.174,00

Examentarieven*

Examen Tarief
online examen € 230,00
Praktijksimulatie BB € 1.798,00
Computersimulatie THV € 893,00
Computersimulatie OGS € 893,00

* Alle examens worden apart gefactureerd