Bevelvoerder

In een oogopslag

De bevelvoerder heeft bij het incident de leiding over de manschappen van de tankautospuit en van ondersteunende voertuigen die aan de tankautospuit zijn gekoppeld..

 • Totale studiebelasting 414 uur (excl. examens)
 • 3 online theorie examens, 1 praktijktoets THV/IBGS en 1 proeve van bekwaamheid brand
 • Max aantal deelnemers: 12
Opleidingsdata en inschrijven

Een bevelvoerder is een duizendpoot die stevig in zijn/haar schoenen staat.  Hij/zij  geeft leiding aan manschappen van een tankautospuit (eventueel aangevuld met ondersteunende voertuigen) en heeft veel verantwoordelijkheid. In voorkomende gevallen kan er sprake zijn van dienstverlening. Hij borgt alle veiligheidsaspecten tijdens het incident. De situatie ter plaatse is bepalend voor de uit te voeren taken.

 

De leergang bestaat uit vier kerntaken, te weten:

 • Uitrukken naar het incident
 • Verkenning van het incident
 • Bestrijden van het incident
 • Herstellen na het incident

Deze kerntaken worden uitgevoerd in de taakgebieden van de brandweer, te weten:

 • Brandbestrijding
 • Technische hulpverlening
 • Incident bestrijding gevaarlijke stoffen
 • Waterongevallen

Voor wie?

De bevelvoerder heeft bij het incident de leiding over de manschappen van de tankautospuit en van ondersteunende voertuigen die aan de tankautospuit zijn gekoppeld. De bevelvoerder is verantwoordelijk voor de bestrijding van het incident en de opschaling. Bij opschaling heeft hij de operationele leiding over de (blus)eenheden tot de aankomst van de Officier van Dienst (OvD).

Om het te diploma bevelvoerder te behalen moet de bevelvoerder:

–   beschikken over aantoonbaar MBO3 werk- en denkniveau

–   diploma manschap A

–   de proeve van bekwaamheid afgesloten hebben met een voldoende resultaat.

 

Het diploma bevelvoerder is MBO4 werk- en denkniveau.

Inhoud leergang Bevelvoerder:

De leergang Bevelvoerder wordt aangeboden in drie varianten:

 • dagopleiding
 • middag-/avondopleiding
 • avondopleiding

De leergang is zodanig ontwikkeld dat de theorie voor het overgrote deel thuis wordt gedaan (Elektronische Leer Omgeving ELO) en praktijk tijdens de contacturen
Van de kandidaten wordt in deze leergang veel verwacht: het maken van leerwerkplekopdrachten (13 stuks), het thuis studeren (ELO) en de oefeningen op de post zijn voor de leergang belangrijk. Daarnaast moet het geleerde in de praktijk worden gebracht om zoveel mogelijk ervaring op te doen.
Het doel van deze leergang is om kandidaten zodanig op te leiden dat ze een verantwoord leider worden over de bemensing van een tankautospuit.

Aantal contacturen opleidingsinstituut: 207 uur
Leerwerkplek: 52 uur
Zelfstudie: 155 uur
Examens: 3x online theorie examens
1x praktijktoets THV/IBGS
1x proeve van bekwaamheid brand

Examinering:

De opleiding bestaat in totaal uit 414 uur (excl. examens) en wordt afgesloten met drie online (theorie)examens, 1 virtuele praktijktoets THV/IBGS en 1 ‘proeve van bekwaamheid brand’,  die volgens het door het Instituut Fysieke Veiligheid vastgesteld examenreglement worden afgenomen.

Opleidingslocatie:

BON maakt zoveel mogelijk gebruik van de lokale brandweerorganisaties.
Voor deze leergang heeft BON in elke regio speciale opleidingslocaties met voldoende leslokalen, middelen en tankautospuiten.
Voor realistische oefeningen wordt gebruik gemaakt van de oefencentra in Wijster.

Maximaal aantal deelnemers:

De leergang Bevelvoerder biedt plaats aan maximaal 12 kandidaten.

Voor het aanvragen van een offerte of voor het verkrijgen van meer informatie over deze opleiding kunt u het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

In verband met de CRKBO accreditatie is Brandweeropleidingen Noord BV vanaf 1 januari 2014 niet meer BTW-plichtig.