Manschap A

In een oogopslag

De leergang ‘Manschap A’ vormt de basis voor het uitoefenen van het vak brandweerman of –vrouw. Klik op de knop rechts voor de opleidingsplanning.

 • Totale studiebelasting 318 uur (excl. examens)
 • 5 Theorie- en 8 praktijktoetsen
 • Max aantal deelnemers: 12
Opleidingsdata en inschrijven

De leergang Manschap A vormt de basis voor het uitoefenen van het vak brandweerman of –vrouw.

De leergang bestaat uit de onderdelen: brandbestrijding, technische hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen.
Na het behalen van het diploma Manschap A wordt de aspirant bevoegd manschap en mag hij/ zij uitrukken en deelnemen aan inzetten.

Het brandweeronderwijs is erop gericht u competent en vakbekwaam te maken als beginnend beroepsbeoefenaar.

Voor wie?

De kandidaten voor de leergang Manschap A vormen een afspiegeling van de samenleving. Uiteraard zijn er voorwaarden gesteld aan de toelating voor de leergang. De kandidaat dient te voldoen aan de volgende eisen:

 • In dienst zijn van een brandweerorganisatie
 • Minimaal de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben
 • Beschikken over minimaal VMBO werk- en denkniveau
 • Medisch goedgekeurd te zijn voor het dragen van ademlucht

Inhoud leergang Manschap A:

Het brandweer vak is veelzijdig in vele opzichten. Manschappen kunnen te maken krijgen met de meest uiteenlopende situaties waarin de hulp van de brandweer wenselijk is. De juiste basiskennis en -vaardigheden doet de manschap op in de leergang Manschap A.

De opleiding begint met een algemeen deel, de aanvliegroute.

AANVLIEGROUTE

In de aanvliegroute maak je kennis met de brandweerorganisatie en de voorwaarden om als Manschap A veilig op te kunnen treden.

Deze aanvliegroute wordt opgevolgd door een 4-tal modules:

BRANDBESTRIJDING:

Het incidenttype Brandbestrijding bestaat uit acht blokken. Je leert om op een veilige en effectieve manier branden te bestrijden en hulp te verlenen.

Aantal contacturen opleidingsinstituut 81
Leerwerkplek 24
Zelfstudie 41,5
Examens 3 uur totaal:
2x theorietoets
3x praktijktoets

TECHNISCHE HULPVERLENING (THV):

Het incidenttype THV bestaat uit acht blokken. Bij dit incidenttype staat het hulpverlenen bij ongevallen centraal. Hier leer je om te gaan met redgereedschappen en die in verschillende situaties toe te passen. Je leert verschillende reddingstechnieken in situaties die steeds complexer worden.

Aantal contacturen opleidingsinstituut 60
Leerwerkplek 21
Zelfstudie 27
Examens 2,75 uur totaal:
2x theorietoets
3x praktijktoets

INCIDENTBESTRIJDING GEVAARLIJKE STOFFEN (IBGS):

Bij dit incidenttype word je voorbereid op een inzet met gevaarlijke stoffen. Ook hier wordt gewerkt aan situaties die telkens complexer worden. Hier leer je gebruik maken van beschikbare hulpmiddelen en reddingstechnieken.

Aantal contacturen opleidingsinstituut 33
Leerwerkplek 9
Zelfstudie 16,5
Examens 1,5 uur totaal:
1x theorietoets
2x praktijktoets

BESTRIJDING WATERONGEVALLEN

In dit incidenttype leer je wat je taak is bij het bestrijden van waterongevallen. Je leert wat de beschikbare hulpmiddelen zijn en wat je moet doen om een incident op of bij het water zo goed mogelijk op te lossen.

Aantal contacturen opleidingsinstituut 6
Leerwerkplek zal er waarschijnlijk niet zijn
Zelfstudie onbekend (datum: 14 juli 2016)
Examens zitten in de onderdelen THV en IBGS verwerkt.

De opleiding bestaat in totaal uit 318 uur (exclusief examens) en wordt tussentijds getoetst met theorietoetsen, toelatingsgesprekken, praktijktoetsen en twee proeven van bekwaamheid, die volgens het door het Instituut Fysieke Veiligheid vastgesteld examenreglement worden afgenomen.

Werken met de ELO:

 Vanaf september 2016 start BON alleen nog met de leergang Manschap A in de ELO.

De tijdsindicatie van de verschillende incidenttypes zijn nog niet vastgesteld door het IFV, bovenstaande informatie is een voorlopige inschatting.

De leergang is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

 • e-modules
 • ELO-opdrachten
 • praktijkbijeenkomsten
 • leerwerkplekopdrachten

In de ELO vind je de e-modules. Dit zijn korte online lessen die worden ondersteund door animaties en video. Je bestudeert de module voor een bijeenkomst.

Ook zijn er diverse ELO-opdrachten. Dit zijn korte opdrachten waarbij je zelfstandig aan de slag gaat met de inhoud van de e-modules. De praktijkbijeenkomsten geven ruimte voor het stellen van vragen, bestuderen van cases en het delen van ervaringen. Ook oefen je hier praktische vaardigheden. De leerwerkplekopdrachten zijn bedoeld om de situatie in je eigen korps en verzorgingsgebied beter te leren kennen en een aantal vaardigheden extra te oefenen.

De leergang Manschap A is opgebouwd uit contact-  en praktijkmomenten.
Praktijkmomenten bestaan uit lessen op de opleidingslocatie, maar ook dagen op het oefencentrum voor de praktijktrainingen.
Daarnaast moet rekening worden gehouden met zelfstudie-uren (theorie) en oefenuren met de leerwerkplekbegeleider (mentor) uit het eigen korps.

Examinering/proeve van bekwaamheid:

De proeve van bekwaamheid bestaat uit een beoordelingsportfolio en een examen.

Het beoordelingsportfolio bestaat uit:

 • Het uitvoeren van theorie en praktijktoetsen.
 • Het voeren van toelatingsgesprekken.

Bij de toelatingsgesprekken staan de leerwerkplekopdrachten centraal.

Het examen Manschap A bestaat uit:

 • Het examen Brandbestrijding en het examen Technische hulpverlening gecombineerd met Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen.

Opleidingslocatie:

BON maakt zoveel mogelijk gebruik van de lokale brandweerorganisaties. De kans dat de opleiding in de buurt van de woonplaats van de kandidaat wordt gegeven is dan ook redelijk groot. Voor de realistische oefeningen (dagsessies) tijdens de cursus wordt er gebruik gemaakt van het oefencentrum in Wijster

Maximaal aantal deelnemers:

De opleiding Manschap A biedt plaats aan maximaal 12 kandidaten.

Breed inzetbaar:

Als gediplomeerd Manschap A beschikt u over bovenstaande kennis en vaardigheden.
U bent in staat om in teamverband bevoegde handelingen uit te voeren onder leiding van een bevelvoerder. De oefenavonden van het eigen korps en de jaarlijkse dagsessies in de oefencentra houden de opgedane kennis en vaardigheden op peil.

Verder leren?

Afhankelijk van de behoefte van het korps worden er na het afronden van de Manschap A opleiding diverse andere opleidingen aangeboden. Naargelang de vraag, ambitie en wensen van de kandidaat behoort verder leren tot de mogelijkheden.

Voor het aanvragen van een offerte of voor het verkrijgen van meer informatie over deze opleiding kunt u het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

In verband met de CRKBO accreditatie is Brandweeropleidingen Noord BV vanaf 1 januari 2014 niet meer BTW-plichtig.