Instructeur 2020

In een oogopslag

De brandweerinstructeur houdt zich bezig met het vakbekwaam worden en blijven van de brandweerman/-vrouw tot en met MBO-niveau. Klik op de knop rechts voor de opleidingsplanning.

 • Totale studiebelasting: Basis: 66,25 uur Verdieping: 79,25 uur Totaal: 145,5 uur (excl. Examens)
 • Proeve van bekwaamheid heeft 2 onderdelen: Toelatingsgesprek examen Instructeur en het examen. (geen theorietoets)
 • Max aantal deelnemers: 12
Opleidingsdata en inschrijven

De functie instructeur bestaat uit 3 kerntaken:

 1. Didactisch handelen

  (Voorbereiden, verzorgen en evalueren van activerend onderwijs afgestemd op het naar in werksituaties vereiste gedrag)

 1. Begeleiden van deelnemers in hun leerproces

  (begeleiden van deelnemers bij de uitvoering van leeractiviteiten)

 1. Begeleiden van toetsmomenten

  (verzorgen van formatieve toetsen en uitvoeren van toetsmomenten als objectief beoordelaar)

De opleiding tot instructeur bestaat uit 2 delen namelijk de basis en de verdieping.

Deel 1, de basis

Hier bekwaamt de aankomende instructeur zich in de vaardigheden en kennis die nodig is om eenvoudige instructie te verzorgen.

Deel 2, de verdieping

Hier gaat de aankomende instructeur oefenen met het toepassen van de didactische vaardigheden die zijn geïntroduceerd in het basisgedeelte. Het sturen van groepsprocessen en het begeleiden van individuele deelnemers staat centraal en ook het begeleiden en afnemen van (formatieve) toetsen.

Voor wie?

De leergang instructeur is voor gemotiveerde brandweermensen die hun kennis en expertise graag overdragen aan groepen of individuele kandidaten op een sociaal wenselijk en pedagogisch verantwoorde manier.

Uiteraard zijn er voorwaarden gesteld aan de toelating voor de opleiding. De kandidaat dient te voldoen aan de volgende eisen:

 • Beschikbaar over minimaal MBO-3 werk- en denkniveau
 • In het bezit zijn van (minimaal) het diploma Manschap A

Inhoud leergang Instructeur:

De leergang instructeur wordt aangeboden in 3 varianten:

 • Middagopleiding
 • Avondopleiding
 • Dagopleiding

Deze leergang bestaat uit 2 onderdelen, bij het eerste onderdeel, de basis, bekwaam jij je in de vaardigheden en kennis om eenvoudige instructie te verzorgen, dit voor zowel vakbekwaam worden als blijven. Dit onderdeel bestaat uit 9 dagdelen.

Het tweede onderdeel, de verdieping, daar oefen je vooral met het toepassen van de didactische vaardigheden die in de basis zijn aangeleerd. Ook ben je na het afronden van dit onderdeel in staat op om te treden als beoordelaar. Dit onderdeel bestaat uit 12 dagdelen.

Wanneer men ervoor kiest om alleen het basisgedeelte met een voldoende af te ronden dan ontvangt diegene een certificaat.

Wanneer zowel het basisgedeelte als het verdiepingsgedeelte succesvol is afgerond, ontvang je het diploma instructeur. Het diploma instructeur is voor zowel vakbekwaam worden als vakbekwaam blijven.

Basis

Aantal contacturen opleidingsinstituut 27
Leerwerkplekopdrachten 2
Zelfstudie 39,25
Examens eindtoets (geen officieel examen)

 

Verdieping

Aantal contacturen opleidingsinstituut 22,5 + 16,5 -> 39
Leerwerkplekopdrachten 3
Zelfstudie 25,25 + 15 -> 40,25
Examens proeve van bekwaamheid bestaat uit:
Beoordelingsportfolio: toelatingsgesprek Examen instructeurExamen: Arbeidsproef verzorgen van een instructieAuthentieke opdracht Begeleiden van toetsmomentenVerdiepingsgesprek.

(geen theorietoets)

Examinering:

De leergang bestaat in totaal uit 145,5 uur (excl. examens) en wordt afgesloten met een ‘proeve van bekwaamheid, die volgens het door het Instituut Fysieke Veiligheid vastgesteld examenreglement worden afgenomen.

De proeve van bekwaamheid bestaat uit twee onderdelen:

 • Beoordelingsportfolio: Toelatingsgesprek Examen Instructeur
 • Examen

Wanneer het beoordelingsportfolio met daarin het toelatingsgesprek en alle onderdelen van het examen met een voldoende is afgerond dan ontvang je het diploma instructeur.

Opleidingslocatie:

BON maakt zoveel mogelijk gebruik van de lokale brandweerorganisaties. Voor deze leergang heeft BON in elke regio opleidingslocaties met voldoende leslokalen en middelen.

Maximaal aantal deelnemers:

De opleiding instructeur biedt plaats aan maximaal 12 kandidaten

Breed inzetbaar:

Na het succesvol afronden van deze opleiding kunt u ingezet worden als instructeur bij zowel vakbekwaam worden als blijven en ook als beoordelaar

Voor het aanvragen van een offerte of voor het verkrijgen van meer informatie over deze opleiding kunt u het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

In verband met de CRKBO accreditatie is Brandweeropleidingen Noord BV vanaf 1 januari 2014 niet meer BTW-plichtig.