Instructeur

In een oogopslag

De brandweerinstructeur houdt zich bezig met het vakbekwaam worden en blijven van de brandweerman/-vrouw tot en met MBO-niveau. Klik op de knop rechts voor de opleidingsplanning.

  • Totale opleidingsduur 182 uur (excl. examens)
  • 1 Theorie- en 1 praktijkexamen
  • Max aantal deelnemers: 12
Opleidingsdata en inschrijven

De brandweerinstructeur houdt zich bezig met het vakbekwaam worden en blijven van de brandweerman/-vrouw tot en met MBO-niveau. Onder leiding van een docent voert hij/zij afgebakende delen van de leergangen uit en assisteert tijdens de oefeningen de oefenleider.

Voor wie?

De leergang instructeur is voor brandweermensen die hun kennis en expertise graag overdragen aan anderen.

Uiteraard zijn er voorwaarden gesteld aan de toelating voor de opleiding.De kandidaat dient te voldoen aan de volgende eisen:

  • Beschikken over minimaal MBO-3 werk- en denkniveau
  • In het bezit zijn van (minimaal) het diploma Manschap A
  • Goed op de hoogte te zijn van het werkveld van de brandweer

Inhoud leergang Instructeur:

De leergang ‘instructeur’ wordt aangeboden als dag- en avondopleiding.
Tijdens de leergang leert u kennis en vaardigheden met behulp van verschillende didactische werkvormen over te brengen op kandidaten tijdens een opleiding of een oefening.
Daarnaast moet de kandidaat tijdens de leergang lessen verzorgen om ervaring op te doen die hij/zij nodig heeft voor het examen.
De kandidaat krijgt inzicht in de juiste manier van begeleiden en beoordelen van toekomstige cursisten.

Aantal contacturen opleidingsinstituut 86
Leerwerkplek 57
Zelfstudie 39
Oefencentrum Geen
Examens 1x online theorie examen
1x proeve van bekwaamheid

Examinering:

De leergang bestaat in totaal uit 182 uur (excl. examens) en wordt afgesloten met één online (theorie)examen en één  ‘proeve van bekwaamheid’,  die volgens het door het Instituut Fysieke Veiligheid vastgesteld examenreglement worden afgenomen.

Opleidingslocatie:

BON maakt zoveel mogelijk gebruik van de lokale brandweerorganisaties. De kans dat de opleiding in de buurt van de woonplaats van de kandidaat wordt gegeven is dan ook redelijk groot.

Maximaal aantal deelnemers:

De leergang instructeur biedt plaats aan maximaal 12 kandidaten.

Breed inzetbaar:

Er blijft altijd vraag naar goed opgeleid brandweerpersoneel. Als instructeur kunt u hier een bijdrage aan leveren. Een gediplomeerd instructeur geeft instructie tijdens opleidingen en ondersteunt de oefenleiding tijdens trainingen.

20171231

In verband met de CRKBO accreditatie is Brandweeropleidingen Noord BV per 1 januari 2014 niet meer BTW-plichtig.
Ondergenoemde bedragen zijn BTW-vrij.

Tarief
Opleiding € 2.160,00

Examentarieven*

Tarief
Online examen € 230,00
Praktijkexamen instructeur (vakbekwaam worden) € 1.257,00

*Alle examens worden apart gefactureerd