Ploegbijscholing

In een oogopslag

Deze opleiding is ontwikkeld voor mensen die niet bekend zijn met de laatste stand van zaken ten aanzien van RSTV, repressieve ventilatie, straalpijpvoeringstechnieken en deurprocedures.

 • Totale studiebelasting 19 uur
 • Max aantal deelnemers: 12

De huidige opleidingen voor Manschap A en Bevelvoerder zijn ingericht op basis van innovaties ten aanzien van: het RSTV-model, repressieve ventilatie, straalpijpvoeringtechnieken en de deurprocedures. Brandweermensen die de vóór de huidige opleidingsvorm hun opleiding hebben gevolgd, zijn mogelijk niet geheel bekend met bovenstaande innovaties. Speciaal voor deze groep mensen is er ‘ploegbijscholing’. Kandidaten gaan actief aan de slag met de innovaties, zowel theoretisch als in de praktijk.

Voor wie?

De ploegbijscholing is geschikt voor een ieder die niet op de hoogte is van de nieuwste opleidingstechnieken en -tactieken, maar wel graag wil beschikken over de meest actuele kennis en expertise.

Uiteraard zijn er voorwaarden gesteld aan de toelating voor de opleiding. Voor zowel de beroeps- als de vrijwillige functie voor manschap/ bevelvoerder, dient de kandidaat te voldoen aan de volgende eisen:

 • Beschikken over minimaal niveau Brandwacht/Manschap A (aantoonbaar), en geoefend zijn conform de leidraad oefenen
 • Ervaring hebben met hittestuwing
 • Te beschikken over persoonlijke middelen die nodig zijn tijdens de opleiding: uitrukkleding/ persoonlijke bescherming

Inhoud opleiding Ploegbijscholing:

De ‘ploegbijscholing’ wordt aangeboden als dag- en avondopleiding. Waarbij er één dag (of twee avonden) op de eigen locatie en de tweede dag op het oefencentrum plaatsvindt.
Bij aanvang van de cursus ontvangt iedere kandidaat het tekstboek ‘Ploegbijscholing brandbestrijding’.

Op de eigen locatie wordt aandacht besteed aan:

 • Brandverloop en RSTV (theorie)
 • Straalpijpvoering (theorie en praktijk)
 • Deurprocedure (theorie en praktijk)

De eigen locatie moet ook beschikken over een buitenruimte.
Tijdens deel één van de eerste dag wordt ingezoomd op het RSTV-model.
Deel twee van de eerste dag bestaat uit de technieken en tactieken van de nieuwe straalpijpvoering (inclusief brand- en rookgaskoeling) en de deurprocedure. Deze zullen tevens droog beoefend worden.

Op het oefencentrum wordt aandacht besteed aan:

 • Demonstratie brandontwikkeling
 • Rollover/ flashover
 • Straalpijptechnieken
 • Straalpijp- en deurprocedure in diverse settingen (praktijktraining)
 • Praktijkinzet (praktijktraining)
Aantal contacturen opleidingsinstituut: 8 uur
Leerwerkplek: Geen
Zelfstudie: 5 uur
Oefencentrum (dagsessie): 1 dag
Examens: Geen

Examinering:

De ploegbijscholing bestaat in totaal uit 19 uur en wordt afgesloten met een praktijkinzet in het oefencentrum. De kandidaten ontvangen een gepersonificeerd deelnemerscertificaat. Tevens bestaat de mogelijkheid om de oefenkaart af te laten tekenen:

 • Manschap: 101A/101B/101C
 • Bevelvoerder: 201A, 201B, 202B
 • Ploeg: 501/503/504/505

Opleidingslocatie:

BON maakt zoveel mogelijk gebruik van de lokale brandweerorganisaties. De kans dat de opleiding in de buurt van de woonplaats van de kandidaat wordt gegeven is dan ook redelijk groot. Voor de realistische oefeningen tijdens de cursus wordt er gebruik gemaakt van het oefencentrum in Wijster.

Maximaal aantal deelnemers:

De ploegbijscholing biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 12 kandidaten.

Breed inzetbaar:

Op de juiste wijze samenwerken aan de hand van procedures, technieken en tactieken zorgt voor eenheid binnen het korps. Miscommunicatie en twijfel moeten voorgoed tot het verleden behoren.
Iedere manschap, of u nu al jaren in dienst bent of net bij de organisatie komt kijken moet dezelfde basis kennen.

De cursus ploegbijscholing is een hulpmiddel om uw korps op één lijn te krijgen op het gebied van brandbestrijding.

Maatwerk:

De Ploegbijscholing is altijd maatwerk. Wilt u meer informatie over inhoud, of deze opleiding door ons laten
organiseren ? Neem dan contact op met de administratie van opleiden op het hiernaast getoonde telefoonnummer.
Het contactformulier gebruiken kan natuurlijk ook.

Voor het aanvragen van een offerte of voor het verkrijgen van meer informatie over deze opleiding kunt u het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

In verband met de CRKBO accreditatie is Brandweeropleidingen Noord BV vanaf 1 januari 2014 niet meer BTW-plichtig.