Over oefenen

Oefencentrum Noord (OCN)

beschikt over een oefencentrum in Wijster waar alle mogelijke praktijksituaties onder veilige omstandigheden realistisch kunnen worden nagebootst. U kunt op dit centrum alle calamiteiten waarbij rook, vuur en hitte voorkomen in de praktijk leren beheersen en controleren. Dit varieert van de bestrijding van kleine huis-, tuin-, en keukenbrandjes tot grote industriële branden. We beschikken over materieel dat gehuurd kan worden (brandweerauto’s, ademlucht). Natuurlijk kunt u ook uw eigen materieel meenemen zodat niet alleen de menselijke vaardigheden, maar ook de materieel getest kan worden.

Wij bieden u de mogelijkheid om – in goed overleg – uw eigen trainingsprogramma samen te stellen aan de hand van workshops en trainingen. Van een aantal workshops kan het theoriedeel op uw eigen kazerne worden verzorgd.

Een groot team van freelance instructeurs, stokers en veiligheidsfunctionarissen staat paraat om met hun kennis en vaardigheden hun collega’s te trainen.