Duikploegleider

In een oogopslag

De duikploegleider geeft leiding aan een duikteam van de brandweer.

  • Totale studiebelasting 64 uur (excl. examens)
  • 1 Theorie- en 1 praktijkexamen
  • Max aantal deelnemers: 8
Opleidingsdata en inschrijven

De duikploegleider geeft leiding aan een duikteam van de brandweer. Na afronding van deze leergang kunt u als duikploegleider worden ingezet om samen met de brandweerduiker(s) handelend op te treden bij het bestrijden van waterongevallen.

Voor wie?

 De opleiding tot duikploegleider leidt brandweerduikers op tot een leidinggevende functie in het duikteam.

Uiteraard zijn er voorwaarden gesteld aan de toelating voor de opleiding. Voor zowel de beroeps- als de vrijwillige functie voor duikploegleider dient de kandidaat te voldoen aan de volgende eisen:

  • Beschikken over minimaal VMBO werk- en/of denkniveau (aantoonbaar)
  • In het bezit zijn van (minimaal) het diploma Manschap A
  • in het bezit zijn van het diploma Brandweerduiker
  • Minimaal twee jaar ervaring te hebben als brandweerduiker (minimaal 600 duikuren)
  • Duik medisch goedgekeurd te zijn (zie artikel 6.14a, derde lid van het ARBO-besluit)
  • Minimaal de leeftijd van 24 jaar bereikt te hebben conform de ARBO-regeling
  • Te beschikken over persoonlijke middelen die nodig zijn tijdens de opleiding

Inhoud leergang Duikploegleider:

De leergang ‘duikploegleider’ wordt aangeboden als dag- en avondopleiding.

Aantal contacturen opleidingsinstituut 45
Leerwerkplek 9
Zelfstudie 10
Oefencentrum Geen
Examens 1x online theorie examen
1x proeve van bekwaamheid

Examinering:

De leergang bestaat in totaal uit 64 uur (excl. examens)en wordt afgesloten met één online (theorie)examen en één   ‘proeve van bekwaamheid’,  die volgens het door hetInstituut Fysieke Veiligheid vastgesteld examenreglement worden afgenomen.

Opleidingslocatie:

BON maakt zoveel mogelijk gebruik van de lokale brandweerorganisaties, waar men de beschikking heeft over waterongevallenvoertuigen.
Voor het praktijkgedeelte zijn enkele geselecteerde zwembaden aangewezen als oefenlocatie.
Voor de realistische oefening(en) tijdens de cursus en het afsluitend examen wordt er gebruik gemaakt van de duiktoren in Enschede.

Maximaal aantal deelnemers:

De opleiding Duikploegleider biedt plaats aan maximaal 8 kandidaten.

Breed inzetbaar:

Als duikploegleider begeleidt u onder leiding van de bevelvoerder de duikploeg en werkt u nauw samen met de bemanning van de tankautospuit ter plaatse.
U fungeert als de ogen en oren van de duiker en weet door uw eigen duikervaring veel over waterongevallen en duiktechnieken.
Communiceren en samenwerken vormen voor u geen belemmering.  Gezamenlijk met uw duikteam en de tankautospuit bemanning werkt u doeltreffend en effectief.

Maatwerk

De leergang Duikploegleider is eigenlijk altijd maatwerk en wordt aangeboden in zeer nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio’s Groningen, Friesland en Drenthe.

Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met de administratie van opleiden op het hiernaast vermelde telefoonnummer. Het contactformulier gebruiken mag natuurlijk ook !

Voor het aanvragen van een offerte of voor het verkrijgen van meer informatie over deze opleiding kunt u het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

In verband met de CRKBO accreditatie is Brandweeropleidingen Noord BV vanaf 1 januari 2014 niet meer BTW-plichtig.