Welke verzekeringen heeft BON Holding afgesloten ?

BON Holding is goed verzekerd tegen aansprakelijkheden voor het verzorgen van opleidingen en oefeningen op het gebied van veiligheid, hulpverlening en oefenfaciliteiten.

De verzekering is opgebouwd in 3 rubrieken, Bedrijfsaansprakelijkheid, Werkgeversaansprakelijkheid en Milieuaansprakelijkheid.

Het verzekerd bedrag voor alle 3 rubrieken tezamen bedraagt maximaal € 5.000.000 per aanspraak. Per verzekeringsjaar bedraagt het maximaal € 10.000.000.