Ben ik verzekerd als ik op de oefenlocaties van BON Holding train of werk?

Tijdens oefeningen en opleidingen zijn vrijwillige brandweerlieden en beroepscollega’s niet bij ons verzekerd. Het lokale / regionale korps dient zich hiervoor te verzekeren.

Via Centraal Beheer Achmea heeft BON Holding een Ongevallenverzekering voor instructeurs, veiligheidsfunctionarissen en beheerders die ingezet worden bij oefeningen en opleidingen. Daarnaast zijn deze personen ook opgenomen in onze aansprakelijkheidsverzekering welke is ondergebracht bij Centraal Beheer Achmea

ONGEVALLENVERZEKERING:

In de kolom, rechts op de pagina kunt u de productvoorwaarden voor de ongevallenverzekering (LON 15) en de algemene voorwaarden (ZAV 15) downloaden.

Functiedekking algemeen LOQ17

Deze verzekering geldt uitsluitend tijdens de daadwerkelijke uitoefening van de functie, alsmede tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats waar de functie wordt uitgeoefend.

Begunstiging LOW12

In afwijking van artikel 1.3 van de Productvoorwaarden Ongevallenverzekering LON15 is de verzekeringnemer de begunstigde.

Maximale kapitaalsuitkering LOW12

Het maximaal uit te keren kapitaal bedraagt EUR 1.250.000,00 per ongevalgebeurtenis voor alle verzekerden tezamen.

Maximaal verzekerd bedrag LOW18

In aanvulling op artikel 2 van de Productvoorwaarden Ongevallenverzekering LON15 geldt dat de genoemde verzekerde bedragen voor de ongevallenverzekeringen bij de maatschappij, die is gesloten door verzekeringnemer, niet cumuleren doch geldt het maximum verzekerd bedrag per verzekerde en per ongevalgebeurtenis voor alle verzekerden tezamen onder het polisnummer wat is afgesloten.