In de leergang wordt steeds gesproken over leerwerkplekopdrachten, wat zijn dat?

Leerwerkplekopdrachten zijn opdrachten die u tijdens de leergang in uw eigen korps – onder begeleiding van een leerwerkplekbegeleider – uitvoert. De leerwerkplekopdrachten maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de leergang. Het doel van de leerwerkplekopdrachten is dat u goed bekend bent met het materieel in uw eigen korps zodat u na het bepalen van het diploma ook snel ingezet kunt worden.