Wat is een leerwerkplekbegeleider, en wie kiest deze functionaris?

Een leerwerkplekbegeleider is uw mentor in het korps. Hij/zij is minimaal opgeleid tot het niveau van de leergang die u gaat volgen. Hij/zij zorgt ervoor dat u uw leerwerkplekopdrachten kunt maken, is vraagbaak tijdens de leergang en steunt u waar hij of zij kan. Een leerwerkplekbegeleider wordt door het korps gevraagd.