Hoe gaan examens in zijn werk?

We kennen verschillende soorten examens:

PRAKTIJKEXAMENS

Een praktijkexamen (proeve van bekwaamheid) wordt – afhankelijk van de leergang en het te examineren onderdeel – afgenomen op ons oefencentrum in Wijster of op de kazerne waar u de leergang volgde. Voor een praktijkexamen komt altijd een examencommissie van het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) de kandidaten beoordelen. Een praktijkexamen is altijd overdag op doordeweekse dagen. Afhankelijk van de leergang duurt het een hele dag of een dagdeel. In het lesrooster staan de examendata vermeld.

THEORIE-EXAMENS

Een theorie-examen (online toets) wordt in de regel in de avonduren afgenomen. We hebben daarvoor drie locaties: onze eigen locatie in Wijster, de brandweerkazerne in Leeuwarden, en de brandweerkazerne in Groningen. De examens worden begeleid door medewerkers van BON die gecertificeerd zijn als toezichthouder.