Gedragsprotocol Brandweeropleidingen Noord

Gedragsprotocol Brandweeropleidingen Noord

Met deze gedragscode legt BON de gewenste omgangsvormen vast tussen alle partijen die betrokken zijn bij het brandweeronderwijs.

Als u het niet eens bent met de wijze waarop de gedragscode wordt gehanteerd, dan kunt u zich via de klachtenprocedure tot ons wenden.