Basisvaardigheden Oefenbegeleider

In een oogopslag

De cursus ‘Basisvaardigheden Oefenbegeleider’ staat voor een groot deel in het teken van het verbeteren van de communicatievaardigheden.

  • De cursus Basisvaardigheden Oefenbegeleider wordt ontwikkeld op verzoek van en in samenwerking met de opdrachtgever. Daarom kunnen inhoud en duur verschillen per regio. Maatwerk staat centraal
  • Max aantal deelnemers: 12
Opleidingsdata en inschrijven

De vraag naar goed opgeleide brandweermensen stijgt. Voor opleiden en trainen zijn vakbekwame oefenbeleiders nodig, die niet alleen beschikken over de benodigde kennis, maar die deze kennis ook op een goede manier kunnen overbrengen. De cursus ‘Basisvaardigheden Oefenbegeleider’ staat daarom voor een groot deel in het teken van het verbeteren van de communicatievaardigheden. Bewustwording is hierbij het sleutelwoord. Vragen als: Hoe begeleid en motiveer je mede-korpsleden? Hoe beweeg je mensen om jouw orders uit te voeren en hoe kun je je invloed positief voor je laten werken? Ook leer je hoe je jezelf op een krachtige en duidelijke manier kunt presenteren.

Voor wie?

De cursus ‘basisvaardigheden oefenbegeleider’ is voor brandweermensen die hun kennis en expertise graag overdragen aan anderen.

Uiteraard zijn er voorwaarden gesteld aan de toelating voor de opleiding. De functie van oefenbegeleider, dient de kandidaat te voldoen aan de volgende eisen:

  • In het bezit zijn van (minimaal) het diploma Manschap A

Inhoud cursus Basisvaardigheden Oefenbegeleider

De cursus is praktijk- en ervaringsgericht. Er wordt veel geoefend in kleine groepjes. Tijdens de training ontvangt de cursist regelmatig feedback van trainers en van de andere deelnemers.

De cursus is geen opleiding als vele andere opleidingen binnen de brandweerorganisatie. De inhoud, toelatingseisen en diplomering wijken dan ook iets van wat bij de brandweer gebruikelijk is.

Examinering

De cursus Basisvaardigheden Oefenbegeleider wordt ontwikkeld op verzoek van en in samenwerking met de opdrachtgever. Daarom kunnen inhoud en duur verschillen per regio. Maatwerk staat centraal: Er kan vrij worden ingeschreven, maar in-company trainingen zijn ook mogelijk.

Na het goed volbrengen van de cursus ontvangt de kandidaat geen rijksdiploma, maar een certificaat.

Opleidingslocatie

BON maakt zoveel mogelijk gebruik van de lokale brandweerorganisaties. De kans dat de opleiding in de buurt van de woonplaats van de kandidaat wordt gegeven is dan ook redelijk groot.

Maximaal aantal deelnemers

De opleiding ‘Basisvaardigheden oefengeleider’ biedt plaats aan maximaal 12 kandidaten.

Breed inzetbaar

Na het voltooien van de cursus ‘basisvaardigheden oefenbegeleider’ bent u in staat om mede-korpsleden op een verantwoorde wijze te begeleiden en te motiveren. Prikkelen, uitdagen en feedback geven zijn hierbij belangrijke vaardigheden. Een oefenbegeleider kan invloed uitoefenen op gedrag, vaardigheden, houding, overtuiging en het probleemoplossend vermogen van andere mensen. Hierdoor speel je een belangrijke rol in de verbetercyclus.

20171231

In verband met de CRKBO accreditatie is Brandweeropleidingen Noord BV per 1 januari 2014 niet meer BTW-plichtig.
Ondergenoemd bedrag is BTW-vrij.

Deze opleiding wordt in de VR Drenthe en Fryslân op verschillende wijze georganiseerd.

Het tarief voor de VR Fryslân (6 dagdelen) is € 529,00 per persoon en voor de VR Drenthe (8 dagdelen) € 626,00 per persoon.