Workshop Explosiegrenzen met explosiekast

In een oogopslag

De deelnemers nemen plaats in een goed te ventileren ruimte waarin een opstelling van de explosiekast staat. Aan de hand van een grafiek worden de explosiegrenzen uitgelegd en de verschillende stadia worden inzichtelijk gemaakt met de explosiekast

  • Max aantal deelnemers: 12

De deelnemers nemen plaats in een goed te ventileren ruimte waarin een opstelling van de explosiekast staat.

Aan de hand van een grafiek worden de explosiegrenzen uitgelegd en de verschillende stadia worden inzichtelijk gemaakt met de explosiekast.

Tevens kunnen de effecten van de verschillen in de mengverhouding van gas en lucht, alsmede het effect van ventilatie worden getoond.

Doel van de workshop

Het ervaren van explosiegrenzen en de bijhorende gevaren bij bepaalde repressieve acties.

Toelatingseisen

Aspirant manschap

Tijdsduur van de workshop

1 uur, inclusief briefing en evaluatie

Maximaal aantal deelnemers

12 personen

Oefenregistratie op

  • aan- of afwezigheid
  • competentieniveau
  • voldoende / onvoldoende

Te beoordelen competenties

Leren en reflecteren en inleven

Oefenlocaties

  • Porto-cabine Wijster
  • Op eigen locatie mogelijk
20171231

Prijs op aanvraag