Workshop Elektriciteit en de brandweer

In een oogopslag

De workshop bestaat uit een theoriesessie waarbij de bevelvoerder(s), manschappen en specifieke doelgroepen de gevaren van een brand of ongeval met elektriciteit (arbeidsveiligheid en repressieve taakstelling) leren kennen en herkennen.

  • Max aantal deelnemers: 15

De workshop bestaat uit een theoriesessie met een uitgebreide PowerPoint presentatie waarbij de bevelvoerder(s), manschappen en specifieke doelgroepen de gevaren van een brand of ongeval met elektriciteit (arbeidsveiligheid en repressieve taakstelling) leren kennen en herkennen.

Zij kunnen een redding en blussing uitvoeren met als hoofddoel het creëren van een veilige situatie voor eigen personeel en omgeving.

Doel van de workshop

De deelnemers leren gevaren van elektriciteit te herkennen. Daarnaast doen zij de nodige kennis op om de risico’s van werken bij incidenten met elektriciteit in te kunnen schatten en daardoor veilig te kunnen optreden bij dergelijke incidenten, zoals het werken onder hoogspanningsleidingen en het bestrijden van brand in een trafostation of schakelstation.

Toelatingseisen

Niet van toepassing.

Tijdsduur van de training

Theorie 60 minuten, praktijk 90 minuten inclusief briefing en evaluatie.

Maximaal aantal deelnemers

15 personen

Oefenregistratie van toepassing op

  • Aan- of afwezigheid
  • Competentieniveau
  • Voldoende / onvoldoende

Te beoordelen competenties

Probleem oplossen, leren en reflecteren

Oefenlocaties

Theorie kan op de eigen locatie worden verzorgd.

PRAKTIJK:

  • Oefencentrum Zuidbroek
  • Oefencentrum Wijster
20171231

Prijs op aanvraag