Straalpijpvoering op brandgasunit

In een oogopslag

In de brandgasunit is een ontwikkelde brand aanwezig die voldoende rookgassen produceert om deelnemers motorisch vaardig te maken voor wat betreft brandgaskoeling en de deurprocedure.

In de brandgasunit is een ontwikkelde brand aanwezig die voldoende rookgassen produceert om deelnemers motorisch vaardig te maken voor wat betreft brandgaskoeling en de deurprocedure.

De manschappen bestrijden in tweetallen hete brandgassen en eventueel een rollover met behulp van een lage of hoge drukstraal.

Tevens wordt er in deze sessie aandacht besteed aan de straalpijptechniek.

Doel van de oefening

De manschappen leren de symptomen van hete brandgassen en rollover herkennen en bestrijden.

Toelatingseisen

Manschap A, taakgebied 1 afgerond

Tijdsduur van de oefening

30 minuten per tweetal

Maximaal aantal deelnemers

12 personen, in tweetallen

Oefenregistratie van toepassing op

  • aan- of afwezigheid
  • competentieniveau
  • voldoende / onvoldoende

Te beoordelen competenties

Leren en reflecteren, daadkracht, communiceren

Oefenlocatie

Brandgasunit Wijster

20171231

Prijs op aanvraag