Straalpijptechnieken

In een oogopslag

De deelnemer leert het gebruik van straalpijptechnieken in verschillende realistische omstandigheden

  • Max aantal deelnemers: 6

Het eerste deel van de workshop bestaat uit verschillende instelmogelijkheden van de straalpijpen, met zowel hoge als lage druk.

Het tweede deel bestaat uit de praktische inzetmogelijkheden van de straalpijptechnieken.

De deelnemer leert het gebruik van straalpijptechnieken in verschillende realistische omstandigheden zoals rookgaskoeling, het opmengen van gaswolken, repressieve ventilatie en het afschermen van vlamfront.

Doel van de oefening

De manschappen leren omgaan met de verschillende straalpijptechnieken.

Toelatingseisen

Manschap A kerntaak brandbestrijding afgerond

Tijdsduur van de oefening

3 uur inclusief briefing en evaluatie

Maximaal aantal deelnemers

6 personen (bezetting 1 tankautospuit)

Oefenregistratie op

  • aan- of afwezigheid
  • competentieniveau
  • voldoende / onvoldoende

Te beoordelen competenties

Leren en reflecteren, daadkracht en communiceren

Oefenlocaties

  • Stookgebouw Wijster
  • Bedrijvenpark Wijster
  • Gasplant Wijster
  • Straalpijpvoering unit en L-gebouw Wijster
  • Stookgebouw Zuidbroek
20171231

Prijs op aanvraag