Ondersteuning bij waterongevallen

In een oogopslag

De TS bemanning leert zo snel en effectief mogelijk te handelen voor en tijdens de inzet van de duikploeg.

  • Max aantal deelnemers: 12 (in overleg meer)

Met behulp van een presentatie wordt ingegaan op de rol van de TS bemanning voor en tijdens de inzet van de duikploeg bij een waterongeval.

Vervolgens beoefenen de manschappen tijdens een praktijksessie de vaardigheden om een duikploeg te kunnen ondersteunen.

Tijdens de oefening komen de punten voorbereiding, hand- en spandiensten, grijpredding, coördinatie en leidinggeven door de bevelvoerder tijdens de inzet, veiligheid en praktische tips aan de orde.

Doel van de oefening

De TS bemanning leren zo snel en effectief mogelijk te handelen voor en tijdens de inzet van de duikploeg.

Toelatingseisen

(Aspirant) manschappen of bevelvoerders

Tijdsduur van de oefening

2,5 uur inclusief briefing en evaluatie

Maximaal aantal deelnemers

12 personen (in overleg meer)

Oefenregistratie op

  • aan- of afwezigheid
  • competentieniveau
  • voldoende / onvoldoende

Te beoordelen competenties

Daadkracht, plannen, organiseren en coördineren

Oefenlocaties

Mogelijk op eigen locatie, mits er voldoende water en ruimte beschikbaar is.

20171231

Prijs op aanvraag