Inzetoefening railverkeer

In een oogopslag

Veilig leren werken tijdens een inzet bij railincidenten en kennis opdoen van railvoertuigen van diverse vervoerders.

  • Max aantal deelnemers: Theorie: 20 personen, Prakijk: Mogelijk met 6 of 12 personen

Tijdens de theoriesessie ontvangen de kandidaten zeer nuttige achtergrondinformatie over de bijzondere gevaren bij treinincidenten en het materieel.

Tijdens de praktijksessies gaan de manschappen oefenen op een railvoertuig met diverse treinincident scenario’s (TIS) in de taakgebieden brandbestrijding, technische hulpverlening en gevaarlijke stoffen.

Voor brandbestrijding bestaan de TIS (2.2 t/m 2.4) uit kleine tot uitslaande branden met inzet van de veiligheidstester.

Bij technische hulpverlening zijn dit TIS (3.2 t/m 3.4) met een aanrijding van personen tot aanrijdingen met zwaarwegtransport.

De gevaarlijke stoffen TIS (4.2 of 4.3) bestaan uit inzetoefeningen met een aanrijding tussen een trein en een tankauto of een trein en een tankwagon met chemie- of gaspak inzet.

Tevens besteedt de instructeur aandacht aan het gebruik van de veiligheidstester.

Doel van de oefening

Het ervaren van het verloop van een brand gedurende de verschillende fases.

Toelatingseisen

Aspirant manschap met ervaring in het gebruik van adembeschermende middelen.

Tijdsduur van de oefening

1 uur inclusief briefing en evaluatie

Maximaal aantal deelnemers

12 personen

Oefenregistratie op

  • Aan- of afwezigheid
  • Competentieniveau
  • Voldoende / onvoldoende

Te beoordelen competenties:

Leren, reflecteren en inleven

Oefenlocatie

Kelder stookgebouw Wijster

20171231

Prijs op aanvraag