Inzet straalpijpvoering en brandgaskoeling

In een oogopslag

Eén of meerdere ontwikkelde brandhaarden en de daarbij behorende brandgassen opsporen en bestrijden tijdens een inzet.

  • Max aantal deelnemers: 12 per dagdeel, in twee- of viertallen

Eén of meerdere ontwikkelde brandhaarden en de daarbij behorende brandgassen opsporen en bestrijden tijdens een inzet. Hiervoor zijn de motorische vaardigheden zoals aangeleerd in de brandgaskoelingsunit een vereiste.

Er wordt gelet op het juist hanteren van de straalpijpvoeringstechnieken, het RSTV-model en de deurmethodiek.

Doel van de oefening

De manschappen leren de symptomen van hete brandgassen en rollover herkennen en bestrijden tijdens een inzet.

Toelatingseisen

manschap A taakgebied brandbestrijding afgerond

Tijdsduur van de oefening

45 minuten per viertal inclusief briefing en evaluatie

Maximaal aantal deelnemers

in twee- of viertallen

maximaal 12 personen per dagdeel

Oefenregistratie op

  • aan- of afwezigheid
  • competentieniveau
  • voldoende / onvoldoende

Te beoordelen competenties:

Probleem oplossen, leren en reflecteren, daadkracht en communiceren

Oefenlocatie

L-gebouw Wijster

20171231

Prijs op aanvraag