De-escalerend werken bij agressie

In een oogopslag

Steeds meer beroepsgroepen krijgen te maken met agressief gedrag van hun cliënten. Het frequent blootstaan aan agressie kan verstrekkende gevolgen hebben.

  • Max aantal deelnemers: 20

Steeds meer beroepsgroepen krijgen te maken met agressief gedrag van hun cliënten. Het frequent blootstaan aan agressie kan verstrekkende gevolgen hebben. Medewerkers worden negatief beïnvloed in het uitvoeren van hun kerntaak. Deze agressie kan ook een bron vormen voor een verhoging van ziekteverzuim.

Doel van de training

Tijdens de trainingen leert de deelnemer de-escalerend te werken op basis van onder andere vroegtijdige signalering. Hiermee kan agressief gedrag herkend en adequaat ingeperkt worden.

Toelatingseisen

Niet van toepassing

Tijdsduur van de training

Na een gezamenlijke inventarisatie wordt een traject aangeboden welke is afgestemd op de specifieke werksituatie en competenties.

Maximaal aantal deelnemer

20 personen

Oefenregistratie op

  • aan- of afwezigheid
  • competentieniveau
  • voldoende / onvoldoende

Er kan gekozen worden voor verschillende vormen van certificering en registratie.

Te beoordelen competenties

Daadkracht en inleven

Oefenlocaties

Locatie Wijster of op specifiek gewenste locatie

20171231

Prijs op aanvraag