Elementaire loopoefeningen

In een oogopslag

De manschappen beoefenen in tweetallen onder begeleiding van een instructeur de elementaire vaardigheden van het gebruik van adembeschermende middelen en de daarbij behorende looptechnieken.

  • Max aantal deelnemers: Werken in tweetallen, geen maximum aantal

De manschappen beoefenen in tweetallen onder begeleiding van een instructeur de elementaire vaardigheden van het gebruik van adembeschermende middelen en de daarbij behorende looptechnieken.

Doel van de oefening

De manschappen onderzoeken met gebruik van adembeschermende middelen of er slachtoffers en brandhaarden zijn in de met rook gevulde ruimten.

Toelatingseisen

Aspirant manschap met ervaring in het gebruik van adembeschermende middelen.

Tijdsduur van de oefening

45 minuten inclusief briefing en evaluatie per tweetal

Maximaal aantal deelnemers

Werken in tweetallen, geen maximum aantal

Oefenregistratie op

  • aan- of afwezigheid
  • competentieniveau
  • voldoende / onvoldoende

Te beoordelen competenties:

Leren en reflecteren, communiceren en inleven

Oefenlocaties

  • Stookgebouw Wijster
  • Bedrijvenpark Wijster
  • Stookgebouw Zuidbroek
20171231

Prijs op aanvraag