Demonstratie flashover

In een oogopslag

De manschappen ervaren hoe een brand zich ontwikkelt tot een situatie waarbij zich veel brandgassen vormen en deze spontaan ontbranden. Het verschil tussen een arme, rijke en heetrijke flashover wordt uitgelegd en de kenmerken uitvoerig getoond en besproken

  • Max aantal deelnemers: 12

De manschappen ervaren hoe een brand zich ontwikkelt tot een situatie waarbij zich veel brandgassen vormen en deze spontaan ontbranden. Het verschil tussen een arme, rijke en heetrijke flashover wordt uitgelegd en de kenmerken uitvoerig getoond en besproken

Doel van de oefening

Het ervaren van een flashover en het herkennen van symptomen van de rollover en de verschillende soorten flashovers. Dus het herkennen van de bijzondere gevaren bij brand.

Toelatingseisen

Aspirant manschap met ervaring in het gebruik van adembeschermende middelen.

Tijdsduur van de oefening

1 uur inclusief briefing en evaluatie

Maximaal aantal deelnemers

12 personen

Oefenregistratie op

  • aan- of afwezigheid
  • competentieniveau
  • voldoende / onvoldoende

Te beoordelen competenties:

Leren, reflecteren en inleven

Oefenlocaties

Demo flashover container Wijster

20171231

Prijs op aanvraag