Ademluchtmaskerdrager specifieke beroepsgroepen

In een oogopslag

In deze opleiding worden zowel theoretisch, als in de praktijk de basishandelingen voor het dragen van een ademluchtmasker aangeleerd.

 • Max aantal deelnemers: 8

In deze opleiding worden zowel theoretisch, als in de praktijk de basishandelingen voor het dragen van een ademluchtmasker aangeleerd.

Deze verkorte opleiding wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij een met goed gevolg afgelegd examen wordt een OCN certificaat  verstrekt.

Doel van de opleiding

Werknemers met een specifiek beroep, bijvoorbeeld het reinigen van tanks of het verrichten van sporenonderzoeken na brand leren met onafhankelijke adembescherming werken.

Toelatingseisen

 • Specifieke beroepsgroepen
 • Minimaal een BHV opleiding

Tijdsduur van de opleiding

 • Op maat twee tot vier dagen

Maximaal aantal deelnemers

 • 8 personen

Oefenregistratie op

 • voldoende / onvoldoende
 • afrondend examen
 • jaarlijkse herhaling van één dag

Te beoordelen competenties

 • Leren en reflecteren, communiceren en inleven

Opleidinglocaties

 • Oefencentrum Wijster
 • Oefencentrum Zuidbroek
 • Eigen locatie
20171231

Prijs op aanvraag