Alle oefeningen

Demonstratie flashover

De manschappen ervaren hoe een brand zich ontwikkelt tot een situatie waarbij zich veel brandgassen vormen en deze spontaan ontbranden. Het verschil tussen een arme, rijke en heetrijke flashover wordt uitgelegd en de kenmerken uitvoerig getoond en besproken

Lees verder

Elementaire loopoefeningen

De manschappen beoefenen in tweetallen onder begeleiding van een instructeur de elementaire vaardigheden van het gebruik van adembeschermende middelen en de daarbij behorende looptechnieken.

Lees verder

Scheepsbrandbestrijding

Deze oefening is bedoeld voor een eenieder die aangewezen is om deel uit te maken van een brandbestrijdings- en reddingsploeg en ingezet kan worden voor scheepsbrandbestrijding.

Lees verder

STERK

De training is een combinatie van persoonlijke effectiviteitstraining en teambuilding, speciaal ontwikkeld voor brandweerpersoneel om het functioneren te verbeteren.

Lees verder

Straalpijpvoering op brandgasunit

In de brandgasunit is een ontwikkelde brand aanwezig die voldoende rookgassen produceert om deelnemers motorisch vaardig te maken voor wat betreft brandgaskoeling en de deurprocedure.

Lees verder

Workshop Elektriciteit en de brandweer

De workshop bestaat uit een theoriesessie waarbij de bevelvoerder(s), manschappen en specifieke doelgroepen de gevaren van een brand of ongeval met elektriciteit (arbeidsveiligheid en repressieve taakstelling) leren kennen en herkennen.

Lees verder

Workshop Explosiegrenzen met explosiekast

De deelnemers nemen plaats in een goed te ventileren ruimte waarin een opstelling van de explosiekast staat. Aan de hand van een grafiek worden de explosiegrenzen uitgelegd en de verschillende stadia worden inzichtelijk gemaakt met de explosiekast

Lees verder