Leergang Instructeur is herzien

8 oktober 2019

Herziene leergang Instructeur

Het IFV heeft de leergang instructeur herzien.

Begin 2020 start BON met de voorbereiding en implementatie van deze herziene leergang Instructeur. In de vernieuwde leergang is meer aandacht voor flexibiliteit van de opleiding en toetsing, vakbekwaam blijven en moderne didactiek. Voor meer informatie klik hier.

Terug naar overzicht