IFV wordt NIPV

8 maart 2022

IFV wordt NIPV

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) wordt per 7 maart 2022 het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid: NIPV*. Dit betekent dat er vanaf 7 maart alleen nog gecorrespondeerd wordt vanuit NIPV met een daarbij behorende nieuwe huisstijl. Met onze nieuwe naam geven we beter uitdrukking waar we als kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg voor staan: publieke veiligheid.

​​​​​​​Als NIPV slaan wij een nieuwe weg in

Het IFV ziet een toename van dynamische, bovenregionale en onvoorspelbare risico’s en complexe maatschappelijke vraagstukken die de vitale veiligheidsbelangen van Nederland raken en daarmee de continuïteit van onze samenleving. Dat vraagt om een verdere professionalisering van onze rol als kennisinstituut en netwerkregisseur waarbij veiligheidsregio’s, Rijksoverheid en crisispartners vanuit de domeinen crisisbeheersing en brandweerzorg slimmer en sneller met elkaar verbonden en bediend worden. Op integrale wijze brengt NIPV kwalitatief hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding en ondersteuning samen.

*Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid is bij wet vastgelegd onder de naam Instituut Fysieke Veiligheid.

Terug naar overzicht