Bijscholing Coachend instrueren

In een oogopslag

Deze bijscholing is georganiseerd om de pedagogische en de didactische vaardigheden bij te scholen voor de instructeurs vakbekwaam worden en/of vakbekwaam blijven.

  • Totale studiebelasting 8 uur
  • Max aantal deelnemers: 10 deelnemers. Bij te weinig deelnemers bestaat de mogelijkheid dat de bijscholing verplaatst zal worden.
Opleidingsdata en inschrijven

Voor wie?

Dit bijscholingsonderdeel is voor instructeurs vakbekwaam worden en/of vakbekwaam blijven.

Algemeen

Er worden bijscholingen georganiseerd om de didactische vaardigheden van de instructeurs bij te scholen. In 2017 is BON gestart met de bijscholing Coachend instrueren. Voor mei 2019 dient elke instructeur deze bijscholing van 1 dagdeel doorlopen te hebben.

Het doel van dit bijscholingsonderdeel ligt vooral bij het verhogen en bijhouden van de didactische en vakinhoudelijke kennis en vaardigheden van de instructeurs.

Vergoeding

Instructeurs die een overeenkomst hebben met BON Holding krijgen de bijscholingsuren vergoed conform voorbereidingstarief. Daarnaast worden de km-kosten vergoed.

Structuur van de bijscholing

  • manieren van instructie geven
  • coachen
  • kijken naar jezelf