Bon Holding, Vakbekwaamheid bij de Brandweer

Bon Holding

Wilt u de film in z'n geheel zien ? Klik dan hier

Even voorstellen: Commissie Toezicht Lokale Toetsing voor Noord-Nederland

Waarom een CTLT ? De CTLT is in het leven geroepen om op regionaal-/districtsniveau – in ons geval Noord Nederland – beoordelaars te accrediteren voor het beoordelen van cursisten alsmede de objecten waar deze worden gehouden. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling, of een cursist slaagt voor zijn praktijk wordt niet meer (alleen) gemeten tijdens de examens, maar al gedurende de opleiding. Deze wijziging is ook een direct gevolg van de implementatie van de ELO, de opleiding manschappen a wordt vanaf 2017 alleen nog maar gegeven in de ELO en de andere leergangen volgen op korte termijn. De CTLT is een toezichthoudende commissie onder supervisie van bureau TEC van het IFV. Bureau TEC accrediteerde en controleert de commissie. Waaruit bestaan deze metingen ? Je kunt voor het antwoord op deze vraag een parallel trekken naar de leergangen brandweerchauffeur en bedienaar redvoertuig. In deze leergangen worden de kandidaten beoordeeld door een externe - door het IFV geaccrediteerde - beoordelaar. Voor de leergang manschappen A wordt de toetskaart vervangen door praktijktoetsen, die worden afgenomen door een – door de CTLT geaccrediteerde – beoordelaar. Zodra de andere leergangen in de in de ELO zijn opgenomen krijgen de cursisten ook een aantal toetsen gedurende de leergang. Wie zitten in de Noordelijke CTLT ? De commissie bestaat uit afgevaardigden uit de drie Noordelijke regio’s. Voor Groningen Linda Haan Voor Fryslân Pieter Lodder Voor Drenthe Jaap Stuiver Sylvia Arends ondersteunt de commissie als secretaresse. Wat zijn de taken van de CTLT ? Accreditatie toetslocaties: De CTLT beoordeelt of de toetslocatie voldoet aan de criteria uit de toetswijzer. Het opleidingsinstituut dient een verzoek in voor deze accreditatie. Accreditatie beoordelaars: De CTLT accrediteert de beoordelaars en coördineert dat deze beoordelaars worden bijgeschoold door bureau TEC. De beoordelaars worden door het opleidingsinstituut aangemeld bij de CTLT. Beoordelen klachten of bezwaarschriften Als er klachten komen of er wordt een bezwaarschrift ingediend over een toets dan is de CTLT de instantie die deze klachten beoordeeld. Meer weten of vragen ? Als je meer wilt weten over de CTLT, dan kun je contact opnemen met een van de afgevaardigden van de CTLT Lees verder …

22 juni 2016

Infoavond IFV over ELO bij opleiding Manschap A

Op 1 juni a.s. organiseert het IFV een infoavond over de opleiding Manschap A in de ELO.Deze bijeenkomst begint om 16.30 uur in Arnhem bij het IFV. Tijdens deze bijeenkomst kun je diverse workshops bijwonen. De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor iedereen die belangstelling heeft voor het onderwerp. Door op deze link te klikken ga je naar het programma en kun je je inschrijven. Lees verder …

12 mei 2016

Oefenobjecten BON geaccrediteerd voor praktijkexamens

Het IFV bracht op 12 november 2015 een bezoek aan onze organisatie. Tijdens dat bezoek zijn de volgende oefenobjecten geaccrediteerd als examenobject: Locatie Oefencentrum Wijster stookgebouw (Manschap A en Bevelvoerders) 2 onder 1 kap woning (Manschap A en Bevelvoerders) locatie oefencentrum zuidbroek stookgebouw (Manschap A) De accreditatie geldt voor een periode van 3 jaar. Lees verder …

19 november 2015