Bon Holding, Vakbekwaamheid bij de Brandweer

Bon Holding

Wilt u de film in z'n geheel zien ? Klik dan hier

B-info dag BON-Holding 1 juli 2016

B-info ? B-info is een verbastering van de woorden "binding" en "informatie". Op 1 juli organiseerde BON-Holding een dag met deze beide thema's voor al haar instructeurs. De opkomst had wat beter gekund, maar het enthousiasme en de drive van de mensen die er wel waren hebben er voor gezorgd dat we terug kunnen kijken op een zeer geslaagde dag met voldoende ruimte voor allebei de thema's. Hoe zag de dag er uit ? Er waren drie thema-bijeenkomsten: Introductie ELO Bij dit onderdeel werd uitgelegd hoe de ELO er uit ziet, wat je er mee kunt, en wat door de komst van de ELO verandert voor jou als instructeur. Er werden vragen gesteld en er kwam een levendige discussie op gang over de toegevoegde waarde van dit instrument. De instructeurs van BON zullen een gedegen bijscholing krijgen over het lesgeven met behulp van de ELO. Deze bijscholingen beginnen in september, en zullen voor aanvang van iedere cursus aan de onderwijsteams worden gegeven. Vanaf september zal BON alleen nog Manschap A aanbieden in de ELO. In deze bijscholing zal ook Blended Learning aan de orde komen ( samenstel van leermethoden). Met de ELO zal een nieuwe vorm van onderwijs worden aangeboden, ten eerste digitaal, er wordt meer verwacht van de cursist, en de instructeur zal meer met coaching bezig zijn, dan met lesgeven. Er zal meer aandacht worden besteed aan de praktijk. Arbeidshygiëne Hot item op dit moment binnen Brandweer Nederland, en dus ook in Noord Nederland. De maatregelen die BON-Holding inmiddels heeft doorgevoerd op haar oefenlocaties zijn toegelicht. De algemene conclusie was: je kunt hier heel erg ver in gaan, maar hou het praktisch en schiet niet door naar onwerkbare situaties. Wat al ingevoerd is: Er liggen voor iedereen die het wil handschoenen en mondkapjes klaar, gebruik is een eigen verantwoordelijkheid. Geen vieze uitruk kleding meer in de omkleedruimte. Voor de lunch je zelf verzorgen, en waar nodig schone kleding. Verder zullen we op het oefencentrum objecten verplaatsen, zodat je niet in de rook hoeft te staan. BON heeft regelmatig overleg met de drie VR’s over arbeidshygiëne, waar mogelijk zullen we aanpassingen doen. Maar schoon werken begint bij jezelf. Intervisie Aan de instructeurs is gevraagd wat ze graag anders zouden willen zien of wat ze missen in de samenwerking met BON-Holding. De uitkomsten worden opgepakt binnen de organisatie. Teambuilding Tussen de serieuze blokken door was er steeds ruimte voor fysieke inspanning. Het outdoor bedrijf "De Jongens" had een drietal stands uitgezet waar de instructeurs d.m.v. een opdracht aan de slag moesten met samenwerking. Voor een impressie van de sfeer, zie de bijlage. Lees verder …

7 juli 2016

Even voorstellen: Commissie Toezicht Lokale Toetsing voor Noord-Nederland

Waarom een CTLT ? De CTLT is in het leven geroepen om op regionaal-/districtsniveau – in ons geval Noord Nederland – beoordelaars te accrediteren voor het beoordelen van cursisten alsmede de objecten waar deze worden gehouden. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling, of een cursist slaagt voor zijn praktijk wordt niet meer (alleen) gemeten tijdens de examens, maar al gedurende de opleiding. Deze wijziging is ook een direct gevolg van de implementatie van de ELO, de opleiding manschappen a wordt vanaf 2017 alleen nog maar gegeven in de ELO en de andere leergangen volgen op korte termijn. De CTLT is een toezichthoudende commissie onder supervisie van bureau TEC van het IFV. Bureau TEC accrediteerde en controleert de commissie. Waaruit bestaan deze metingen ? Je kunt voor het antwoord op deze vraag een parallel trekken naar de leergangen brandweerchauffeur en bedienaar redvoertuig. In deze leergangen worden de kandidaten beoordeeld door een externe - door het IFV geaccrediteerde - beoordelaar. Voor de leergang manschappen A wordt de toetskaart vervangen door praktijktoetsen, die worden afgenomen door een – door de CTLT geaccrediteerde – beoordelaar. Zodra de andere leergangen in de in de ELO zijn opgenomen krijgen de cursisten ook een aantal toetsen gedurende de leergang. Wie zitten in de Noordelijke CTLT ? De commissie bestaat uit afgevaardigden uit de drie Noordelijke regio’s. Voor Groningen Linda Haan Voor Fryslân Pieter Lodder Voor Drenthe Jaap Stuiver Sylvia Arends ondersteunt de commissie als secretaresse. Wat zijn de taken van de CTLT ? Accreditatie toetslocaties: De CTLT beoordeelt of de toetslocatie voldoet aan de criteria uit de toetswijzer. Het opleidingsinstituut dient een verzoek in voor deze accreditatie. Accreditatie beoordelaars: De CTLT accrediteert de beoordelaars en coördineert dat deze beoordelaars worden bijgeschoold door bureau TEC. De beoordelaars worden door het opleidingsinstituut aangemeld bij de CTLT. Beoordelen klachten of bezwaarschriften Als er klachten komen of er wordt een bezwaarschrift ingediend over een toets dan is de CTLT de instantie die deze klachten beoordeeld. Meer weten of vragen ? Als je meer wilt weten over de CTLT, dan kun je contact opnemen met een van de afgevaardigden van de CTLT Lees verder …

22 juni 2016

Infoavond IFV over ELO bij opleiding Manschap A

Op 1 juni a.s. organiseert het IFV een infoavond over de opleiding Manschap A in de ELO.Deze bijeenkomst begint om 16.30 uur in Arnhem bij het IFV. Tijdens deze bijeenkomst kun je diverse workshops bijwonen. De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor iedereen die belangstelling heeft voor het onderwerp. Door op deze link te klikken ga je naar het programma en kun je je inschrijven. Lees verder …

12 mei 2016