Bon Holding, Vakbekwaamheid bij de Brandweer

Bon Holding

Wilt u de film in z'n geheel zien ? Klik dan hier

Benoeming directeur BON-Holding

Het bestuur van de Stichting Brandweeropleidingen Noord heeft besloten om de aanstelling van de heer P. (Piet) Bouman per 1 januari 2017 te continueren voor een periode van 3 jaar. Lees verder …

19 januari 2017

Lustrumfeest BON - maquette samenwerking Noordelijke VR en BON

Lustrumfeest op 11 november vierde BON haar 50 jarig bestaan. Er was een congres georganiseerd over de toekomst van het brandweeronderwijs in Nederland en de plannen op Noord-Nederlandse schaal. Het feest stond natuurlijk ook in het teken van het ontmoeten. Er was een gezellige nazit waarbij contacten werden aangehaald en verstevigd. Reinout Krajenbrink maakte een maquette die als beeldmerk voor de samenwerking op Noord Nederlandse schaal geldt. Zie onderstaande film om de totstandkoming en onthulling te zien. Lees verder …

5 december 2016

BON-Holding bevordert leercultuur en duurzame inzetbaarheid van medewerkers

BON-Holding is een opleidings- en trainingsinstituut waarbij zowel voor onze medewerkers als onze cliënten grote veiligheidsrisico's kunnen ontstaan als er onzorgvuldig wordt gewerkt. BON-Holding wil - ook op dit gebied - leren leren. Wij werken actief aan het verbeteren van de arbeidshygiëne en lichten onze werkprocessen regelmatig door. Onder leren-leren valt zeker ook het herkennen van risico's. Om aan bovenstaande goed invulling te geven is VOS Advies uit Hollandscheveld gevraagd om ons hierbij te ondersteunen. Voor dit project is subsidie aangevraagd bij het Europees Sociaal Fonds. Het agentschap SZW heeft de aanvraag positief beoordeeld. Lees verder …

3 oktober 2016